a
Miejskie Przedszkole nr 3 w Zielonej Górze ****************************************************************************** *********************************************************************************************************************************************
  PROJEKTY UNIJNE
  PROJEKTY UNIJNE 2013/2014
  *SIÓDMY PROJEKT UNIJNY NASZEGO PRZEDSZKOLA - "TRANSGRANICZNA KONFERENCJA DOTYCZĄCA EDUKACJI BAJKOWEJ" W RAMACH PROJEKTU EUROREGIONU "TRANSGRANICZNE SPOTKANIA DOTYCZĄCE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ" ODBYŁA SIĘ W ZIELONOGÓRSKIM RATUSZU MIEJSKIM - 24.10.2013
 
I.Realizacja projektu rozpoczęła się od wspólnej Konferencji dotyczącej edukacji bajkowej w dniu 24.10.2013 r. Miejscem konferencji była sala sesyjna Rady Miasta w zielonogórskim Ratuszu. Podczas konferencji referaty wygłosili pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracownicy WiMBP im. K.C. Norwida w Zielonej Górze oraz dyrektorzy polskich i niemieckich przedszkoli. W konferencji uczestniczyli Prezes Euroregionu Sprewa–Nysa-Bóbr Pan Czesław Fiedorowicz oraz dyrektorzy i nauczyciele polskich i niemieckich przedszkoli. Podczas Konferencji wygłoszono referaty na temat znaczenia wczesnej nauki języków obcych oraz roli edukacji bajkowej dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

 

1. Pierwszy referat wygłosiła Pani mgr Barbara Krzeszewska-Zmyślony, która przybliżyła potrzebę uczenia się języka najbliższego sąsiada. Zaznaczyła, że warto uczyć języka obcego od najmłodszych lat , gdyż jest to najlepszy moment w rozwoju poznawczym dziecka. Doskonale rozwinięta pamięć, ciekawość świata pozwala na szybkie przyswajanie słówek. 

2. Drugi referat wygłosiła Pani dr Lidia Kataryńczuk–Mania, która opowiedziała o znaczeniu bajki muzycznej dla rozwoju poznawczego dziecka, wskazała na muzykę jako element łagodzący pokonywanie barier językowych. Przedstawiła różnorodne rodzaje bajek i baśni oraz ich rolę (poznawczą, wychowawczą, emocjonalną, terapeutyczną). Wskazała istotę i znaczenie bajki muzycznej dla rozwoju dziecka przedszkolnego. 

3. Trzeci referat wygłosiła Pani Magda Kremer pracownik MiWBP w Zielonej Górze, która przybliżyła wartość bajek, pokazała bajki i baśnie znanych autorów w innej ciekawej formie. W referacie „Bajki i baśnie sš cudowne i pożyteczne …o znaczeniu baśni w edukacji przedszkolnej” dużo czasu poświęciła na wskazanie roli bajki w edukacji dzieci na całym œwiecie. Omówiła wizerunek postaci bajkowych i przypisywane im cechy charakterologiczne. 

4. Ostatnia głos zabrała Pani dyrektor Katolisches Kinderhaus Arche z Forst, która wypowiedziała się na temat „Bajki bez granic”. Wskazała na ulubione bajki i baœnie dzieci niemieckich, opowiedziała o znaczeniu bajki dla edukacji dzieci również w niemieckich przedszkolach. Przedstawiła ciekawe formy wykorzystania bajek, baśni i piosenek w edukacji przedszkolnej dziecka. 

Na koniec rozpoczęła się dyskusja panelowa podczas, której wymieniono uwagi, wskazano na wspólne polsko-niemieckie doświadczenia oraz omówiono harmonogram kolejnych spotkań w poszczególnych przedszkolach.
Miłym akcentem była wspólna degustacja tortu. 

II. Drugą część projektu "Transgraniczne spotkania dotyczące edukacji wczesnoszkolnej" stanowiły spotkania panelowe kadry pedagogicznej, podczas których możliwa była wymiana doświadczeń pedagogicznych oraz uczestniczenie w wybranych zajęciach na terenie Polski
i Niemiec.
III. Trzecią część projektu stanowił wyjazd kadry polsko - niemieckiej do Cottbus, wspólne zwiedzanie miasta, pływanie łodziami kanałami Sprewy oraz udział w Festiwalu Ogrodniczym
w Pałacu księcia Pücklera, w Branitz. Wyjazd ten zacieśnił nasze kontakty.  *ÓSMY PROJEKT JEST REALIZOWANY POD HASŁEM "PTASIA MUZYKA" - 24.01.2014
 
I. Realizacja projektu rozpoczęła się dnia 24.01.2014r wspólnym wyjazdem na imprezę integracyjną do przedszkola w Forst pod hasłem "Ptasie wesele". Wspólna zabawa miała na celu poznanie treści legendy łużyckiej dotyczącej wesela sroki i gawrona. Dzieci miały okazję poznać zwyczaje dotyczące dokarmiania ptactwa w okresie zimowym. Dzieci zapoznały się z nazwami ptaków w obu językach (sikorka, dzięcioł, wilga, kruk, gawron, wróbel). Podczas spotkania dzieci niemieckie przedstawiły inscenizację ptasiego wesela, a następnie zaprosiły dzieci polskie do wspólnej zabawy i uczestnictwa w ptasiej orkiestrze. Dzieci miały okazję uczestniczyć w weselnym poczęstunku. Wyjątkowość święta podkreślały stroje dzieci symbolizujące charakterystyczny wygląd ptaków. Dzieci polskie przebrane były w stroje kaczek i gęsi, tworząc kolorową ptasią orkiestrę weselną.


 
W późniejszej części spotkania dzieci uczestniczyły w warsztatach plastycznych wspólnie tworząc ptaki z tekturowych talerzyków, kolorowych sznureczków i bibuły. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, dały możliwość twórczego współdziałania. Po wykonaniu prac dzieci stworzyły ptasi wernisaż.
 
Miłą wizytę zakończył wspólny uroczysty obiad. Na koniec wspólnej zabawy dzieci niemieckie przygotowały dla polskich rówieśników drobne niespodzianki.
 
II. Drugie spotkanie w ramach projektu "Ptasia muzyka" odbyło się po stronie polskiej w dniu 12.03.2014 r. Dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli zwiedziły Skansen Etnograficzny w Ochli, zapoznając się najpierw z piękną wystawą ludowych strojów weselnych pochodzących z regionu lubuskiego. Dzieci zafascynowane były kolorystyką, krojem i niepowtarzalnym charakterem ludowych strojów weselnych.
 
Po obejrzeniu wystawy dzieci uczestniczyły we wspólnych warsztatach tkackich. Miały okazję poznać panią Leokadię Adamowicz artystkę tkaczkę, która przybliżyła dzieciom sztukę tkania na krosnach. Zaprezentowała sposób wykorzystania prostych drewnianych ramek dla celów tkackich. Dzieci otrzymały ręczne krosna, na których utkały proste kilimki. Warsztaty wzbogacone zostały pogadanką na temat powstania nici, wykorzystania lnu i przędzy do celów tkackich. Podczas spotkania dzieci obejrzały profesjonalne krosna tkackie, wrzeciona oraz wystawę ręcznie tkanych kilimów. Wspólne działania twórcze przyczyniły się do lepszego poznania twórczości ludowej. Kolorowe kilimki utkane przez dzieci stworzyły niezwykły ludowy wernisaż prac dziecięcych.


 
Po wspólnych warsztatach dzieci przystąpiły do zabaw integracyjnych na terenie Skansenu, bawiły się wspólnie śpiewając piosenki w obu językach. Chętnie uczestniczyły w zabawach ruchowych na placu zabaw. Wymieniły się również upominkami.
 
Podsumowaniem wycieczki było zwiedzanie Skansenu Etnograficznego, oglądanie starych ludowych chat oraz wiatraków i młyna. Wspaniałą atrakcją były przejażdżki bryczką po terenie skansenu i podziwianie piękna wiosennego krajobrazu. Pobyt na świeżym powietrzu i obserwacja zjawisk przyrodniczych sprzyjały wspólnym zabawom. 
Po długiej intensywnej wycieczce dzieci z obu placówek zjadły wspólny obiad na terenie Skansenu w "Olchowym gościńcu". Humory dopisywały wszystkim uczestnikom spotkania...
 
III. Trzecie spotkanie w ramach projektu "Ptasia muzyka" odbyło się po stronie polskiej w dniu 06.06.2014r w leśniczówce w Jeziorach Wysokich i miało charakter wycieczki przyrodniczo-leśnej. Spotkanie w leśniczówce było podsumowaniem całego projektu "Ptasia muzyka", której celem było poznanie treści przyrodniczych poprzez kontakt z żywą przyrodą oraz regionalnych obrzędów i zwyczajów dotyczących przyrody w obu zaprzyjaźnionych krajach. Podczas spotkania w pięknej leśniczówce w Jeziorach Wysokich polskie i niemieckie dzieci miały okazję zintegrować się poprzez wspólną zabawę  w plenerze.
Pierwszym etapem wycieczki były zajęcia dydaktyczne w leśniczówce prowadzone przez panów leśniczych. Dzieci z dużą uwagą słuchały  i rozpoznawały odgłosy zwierząt i ptaków z wykorzystaniem tablicy mulimedialnej. Rozmawiały na temat znaczenia przyrody w życiu człowieka, poznawały nazwy ptaków i zwierząt w obu językach oraz zasady ochrony środowiska i pracę leśniczego. Z dużym zaciekawieniem obejrzały liczne  eksponaty przyrodnicze.

Drugim etapem wycieczki były zajęcia w plenerze. Dzieci w grupach mieszanych polsko-niemieckich powędrowały z leśniczym na ścieżkę edukacyjną, poznając budowę warstwową lasu, jego mieszkańców i liczne ciekawostki na temat przyrody. Podczas wędrówki rozpoznawały ciekawe  gatunki roślin, zadawały  mnóstwo pytań i podziwiały roślinność na ścieżce edukacyjno-leśnej. Wspólnie z leśniczym zwiedziły park dendrologiczny, poznając okazy roślin iglastych z całego niemal świata.

 
Trzecim atrakcyjnym etapem wycieczki do Jezior Wysokich  było wejście z rówieśnikami z Niemiec  na wieżę widokową z widokiem na  jezioro oraz podziwianie okolicy.

 
Na zakończenie wspólnego pobytu w leśniczówce dzieci bawiły się w kręgu i uczestniczyły we wspólnym ognisku  z pieczeniem kiełbasek. Na pożegnanie wspólnie zaśpiewały, zatańczyły i wymieniły się upominkami.
  *DZIEWIĄTY PROJEKT JEST REALIZOWANY POD HASŁEM "KOLOROWA OLIMPIADA JĘZYKOWA" - 14.04.2014 ROK
 
Projekt został zrealizowany w dniu 14.04.2014r w Filharmonii zielonogórskiej. Głównym zamierzeniem projektu było spotkanie dzieci z polskich i niemieckich przedszkoli. Celem spotkania było zaprezentowanie umiejętności językowych polskich i niemieckich dzieci w odniesieniu do języka sąsiada. Spotkanie tegoroczne odbyło się pod hasłem: "Kolorowa Olimpiada Językowa" i było kontynuacją corocznej polsko – niemieckiej olimpiady językowej przedszkolaka. Motywem przewodnim zabaw językowych były kolory. W Kolorowej Olimpiadzie Językowej uczestniczyły dzieci z zaprzyjaźnionego niemieckiego przedszkola Euro_Kita z Frankfurtu n/Odrš rozwiązujące zadania językowe po polsku oraz dzieci z przedszkoli polskich rozwiązujące zadania po niemiecku. Kolorowa Olimpiada Językowa rozpoczęła się prezentacją multimedialną dotyczącą projektu.
 
Kolejnym etapem olimpiady była część oficjalna czyli powitanie przybyłych gości Prezesa Euroregionu Sprewa - Nysa – Bóbr - Czesława Fiedorowicza, pracowników UZ pani Barbary Krzeszewskiej – Zmyślony oraz pani Danuty Chlebicz, dyrektorów zaprzyjaŸnionych przedszkoli, rodziców i dzieci. Olimpiadę otworzył występ dzieci pięcioletnich z naszego przedszkola. Dzieci zaprezentowały wierszyki, piosenki oraz krótkie przedstawienie "O żółtej kredce" - "Der gelbe Buntstift" w języku niemieckim. 
Podczas zabaw dzieci w zespołach kilkuosobowych zrealizowały dziesieć zadań z zakresu konkurencji językowych (zagadki,wierszyki), konkurencji sprawnościowych (mema obrazkowe, puzzle, quizy), konkurencji muzyczno – plastycznych (piosenki, obrazki). Wszystkie konkurencje cieszyły się duży zainteresowaniem i przebiegały w atmosferze zdrowej rywalizacji. Przedszkola uczestniczące w zabawie otrzymały wspaniałe nagrody.


 
W ramach projektu ogłoszono konkurs plastyczny pt: "Zilustruj baśń braci Grimm - Jaś i Małgosia". Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac z polskich i niemieckich przedszkoli. Jury konkursowe wyłoniło 12 najciekawszych prac, które zostały zaprezentowane podczas Kolorowej Olimpiady Językowej i nagrodzone ciekawymi nagrodami .
 
W drugiej części Kolorowej Olimpiady Językowej dzieci z naszego przedszkola oraz rówieśnicy z Niemiec uczestniczyli w warsztatach cukierniczych w cukierniczej manufakturze "Kraina Słodkości". Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z technologią tworzenia słodyczy oraz wzięły udział w tworzeniu słodkich lizaków. Dzieci miały okazję przeżyć niezapomniane chwile, samodzielnie wyczarować cukierki i lizaki. Każde dziecko otrzymało wykonany samodzielnie lizak. Było wesoło, słodko, pachnąco…


 
Podsumowaniem całego spotkania był wspólny obiad w restauracji przy zielonogórskiej Filharmonii oraz pyszny tort z napisem "Kolorowa Olimpiada Językowa". Czekamy na kolejne spotkania z kolegami z Niemiec…
  *DZIESIĄTY PROJEKT UNIJNY ZREALIZOWANO POD HASŁEM: "SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKA" - 11.06.2014 ROK
 
Projekt Spartakiada Przedszkolaka został zrealizowany w dniu 11.06.2014r na Orliku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Źródlanej, a także w w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w Zielonej Górze. W Spartakiadzie Przedszkolaka uczestniczyły dzieci z niemieckich przedszkoli z Forst i Frankfurtu nad Odrą oraz z polskich zielonogórskich przedszkoli (MP-3 i MP-39). Dzieci wzięły udział w licznych konkurencjach sportowych i zabawach ruchowo-sprawnościowych. Konkurencje sportowe przeprowadzone zostały pod okiem instruktorów sportowych. Zabawy dostosowane zostały do wieku i możliwości dzieci. Prowadzone były metodą stacyjną, tak by wszystkie dzieci miały możliwość aktywnego uczestnictwa w zabawach sportowych. Podczas spotkania dzieci bawiły się z wykorzystaniem chusty animacyjnej, pokonywały piłkarski tor przeszkód oraz zbijały piłkarskie kręgle. 
W przerwach między konkurencjami sportowymi czas dzieciom umilał Claun Bodzio, który zachęcał do rozwiązywania zagadek, udziału w konkursach muzyczno-sprawnościowych oraz wyczarowywał wszystkim uczestnikom spartakiady baloniaki – cudaki i pyszną cukrową watę.
 
Punktem kulninacyjnym spartakiady przedszkolaka był mecz polsko-niemieckich szóstek piłkarskich. Drużyny z polskich i niemieckich przedszkoli rozegrały turniej piłkarski w profesjonalnych strojach sportowych. Mecz sędziowali sędziowie z Klubu Sportowego Falubaziaki. Podczas meczu wszyscy uczestnicy wykazali się dużymi umiejętnościami piłkarskimi. Mecze były zacięte, padło sześć bramek, zabawa przebiegała w duchu zdrowej koleżeńskiej rywalizacji. Wszyscy przyjęli zasadę fair play. Dzieci pełne entuzjazmu i radości otrzymały medale za udział w spartakiadzie, a drużyny piłkarskie pamiątkowe puchary i dyplomy dla swoich przedszkoli.


 
Celem projektu było propagowanie ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Mottem projektu była zabawa przez sport. A hasłem zawodów okrzyk “Nie ważne kto wygra, nie ważne kto gra ,byle by zabawa była na sto dwa“. My jednak w tajemnicy powiemy Wam na uszko, że polskie szóstki wygrały, co dobrze rokuje dla polskiej piłki nożnej. Po zawodach dzieci odebrały medale i puchary z rąk trenerów.
 
Na koniec dzieci spędziły wspólnie czas w Centrum Rekreacyjno-Sportowym, gdzie zjadły pyszny obiad i odpoczęły po sportowych zmaganiach.


Ostatnia zmiana: 29.07.2014